Училището в село Камен е основано през 1879 година.Тъй като в началото не е имало училищно помещение, занятията били водени в частна къща на мястото на която по-късно е била построена училищната сграда.
    Пръв започнал да води занятията учителя Петър Комитов от град Габрово.Завършил образованието си там и учителствал в село Камен 3 години.
    През пролетта на 1882 година започва строежа на училищната сграда  и завършва в края на есента и началото на зимата на същата година.Първият учител водил учебните  занятия в новопостроеното училище е Георги Райнов от град Сливен.
    През следващите години в училището работи само по един учител до учебната 1893/1894г. когато учителския персонал се увеличава и в училището има вече 40 ученика в 4 (четири) отделения.
    Поради нарастващия брой ученици и недостига на класни стаи, през 1936 година започва строежа на нова училищна сграда с две големи стаи и салон.
    На 4 март 1941 в селото и училищната сграда са настанени германски войски.Поради това учебните занятия били преустановени от 4 март до 20 март.
    През 1960 година старата сграда на училището строена през 1882 г. се разрушава и на нейно място се строи нова масивна постройка с 8 (осем) стаи.По време на строежа училището се помещава с сградата на ТКЗС.Освен новата постройка се разширява и училищния двор.
    От 1960 година до днес се оформя съвременният облик на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”