Правилник за дейността – преглед

Училищен учебен план – преглед

Годишен план – преглед

Правилник за вътрешния трудов ред – преглед

Организация на учебния ден – преглед

Седмично разписание I срок – преглед

Седмично разписание II срок – преглед

Правилник ЗБУВОТ – преглед

Стратегия за развитие на училището 2023-2028 – преглед

Програмна-система-ПГ-2020-2024 – преглед

Етичен кодекс – преглед

Графици I срок – преглед

Графици II срок – преглед

Класни_контролни I срок – преглед

Класни_контролни II срок – преглед

График родителски срещи I-IV клас – преглед

График родителски срещи – V-VII клас – преглед

Училищна стратегия за възпитателна работа 2019-2030 – преглед

 

Училищни документи 2022/2023 година

Правилник за дейността – изтегли

Годишен план – изтегли

Училищен учебен план – изтегли

Правилник за Вътрешния трудов ред – изтегли

Организация на учебния ден – изтегли

Стратегия 2020-2024 – изтегли

Стратегия за възпитателната работа в училището 2019 – 2030 – изтегли

План_грамотност – изтегли

Програма за интеграция – изтегли

Етичен кодекс – изтегли

План за работа в условията на COVID-19 – изтегли

Седмично разписание I срок – изтегли 

Седмично разписание  II срок – изтегли

График родителски срещи I-IV – изтегли

График родителски срещи V-VII – изтегли

Графици I срок – изтегли

Графици 2 срок – изтегли

Контролни и класни I срок – изтегли

Контролни и класни II срок – изтегли

Програмна система на подготвителна група 2020-2024 – изтегли 

Програма за предоставяне на равни възможности – изтегли

Програма за превенция на раннто напускане – изтегли

Програма гражданско_здравно_екологично_интеркултурно образование – изтегли

Правилник_здравословни_безопасни условия – изтегли

Наръчник за родители_2020 – изтегли