Правилник за дейността – изтегли

Училищен учебен план – изтегли

Правилник за вътрешен трудов ред – изтегли

Организация на учебния ден – изтегли

Правилник_здравословни_безопасни_условия – изтегли

Стратегия 20-24 – изтегли

Програмна-система-ПГ-20-24– изтегли

Училищни документи 2022/2023 година

Правилник за дейността – изтегли

Годишен план – изтегли

Училищен учебен план – изтегли

Правилник за Вътрешния трудов ред – изтегли

Организация на учебния ден – изтегли

Стратегия 2020-2024 – изтегли

Стратегия за възпитателната работа в училището 2019 – 2030 – изтегли

План_грамотност – изтегли

Програма за интеграция – изтегли

Етичен кодекс – изтегли

План за работа в условията на COVID-19 – изтегли

Седмично разписание I срок – изтегли 

Седмично разписание  II срок – изтегли

График родителски срещи I-IV – изтегли

График родителски срещи V-VII – изтегли

Графици I срок – изтегли

Графици 2 срок – изтегли

Контролни и класни I срок – изтегли

Контролни и класни II срок – изтегли

Програмна система на подготвителна група 2020-2024 – изтегли 

Програма за предоставяне на равни възможности – изтегли

Програма за превенция на раннто напускане – изтегли

Програма гражданско_здравно_екологично_интеркултурно образование – изтегли

Правилник_здравословни_безопасни условия – изтегли

Наръчник за родители_2020 – изтегли