Правилник за дейността на училището 2021-2022 – изтегли 

План за работа в условията на COVID-19 – изтегли

Годишен план 2021-2022 – изтегли

Училищен учебен план 2021-2022 – изтегли

Правилник за Вътрешния трудов ред 2021-2022 – изтегли

Организация на учебния ден 2021-2022 – изтегли

Стратегия 2021-2025 – изтегли

План за действие и финансиране – 2021-2022 – изтегли

Стратегия за възпитателна работа в образователните институции 2019-2030 – изтегли

Стратегия за възпитателната работа в училището – 2019 – 2030 – изтегли

План за грамотността 2021-2022 – изтегли

Програма за интеграция 2021-2022 – изтегли

Етичен кодекс 2021-2022 – изтегли

Контролни и класни I срок 2021-2022 – изтегли

Контролни и класни II срок 2021-2022 – изтегли

График_ДЧК I срок 2021-2022 – изтегли

График_ДЧК II срок 2021-2022 – изтегли

График_консултации I срок 2021-2022 – изтегли

График_консултации II срок 2021-2022 – изтегли

График_дежурство I срок 2021-2022 – изтегли

График_дежурство II срок 2021-2022 – изтегли

График родителски срещи I-IV клас 2021-2022 – изтегли

График родителски срещи V-VII клас 2021-2022 – изтегли

Програмна система на подготвителна група 2020-2024 – изтегли

Програма за предоставяне на равни възможности 2021-2022 – изтегли

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022 – изтегли

Програма за ГЗЕИ образование 2021-2022 – изтегли

Седмично разписание I срок 2021-2022 – изтегли

Седмично разписание II срок 2021-2022 – изтегли

Правилник безопасни условия на труд 2021-2022 – изтегли

Наръчник за родители_2020 – изтегли

Насоки за обучение и действие в условията на COVID-19 – изтегли