Правилник за дейността на училището 2020/2021 – изтегли                   

План за работа в условията на COVID-19 – изтегли

Годишен план 2020/2021 – изтегли

Училищен учебен план – 2020/2021 – изтегли

Правилник за вътрешния трудов ред 2020/2021 – изтегли

Организация на учебния ден 2020/2021 – изтегли

Стратегия за развитие на училището 2020-2024 – изтегли 

План за действие и финансиране към Стратегия 2020-2024 – изтегли

Стратегия за възпитателна работа в образователните институции 2019-2030 – изтегли

Стратегия за възпитателната работа в училището – 2019 – 2030 – изтегли

План за грамотността 2020/2021 – изтегли

Програма за интеграция 2020/2021 – изтегли

Етичен кодекс 2020-2021 – изтегли

Контролни и класни I срок 2020/2021 – изтегли

Контролни и класни II срок 2020/2021 – изтегли

График_дежурство I срок 2020/2021 – изтегли

График дежурство II срок 2020/2021 – изтегли

График_ДЧК I срок 2020/2021 – изтегли

График ДЧК II срок 2020/2021 – изтегли

График _консултации I срок 2020/2021 – изтегли

График консултации II срок 2020/2021 – изтегли

График на родителски срещи I-IV клас – 2020/2021 – изтегли

График на родителски срещи  V-VII клас -2020/2021 – изтегли

Програмна система на подготвителна група 2020-2024 – изтегли

Програма за предоставяне на равни възможности 2020/2021 – изтегли 

Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2020/2021 – изтегли

Програма за ГЗЕИ образование – 2020/2021 – изтегли

Седмично разписание I срок – изтегли

Седмично разписание II срок – изтегли

Наръчник за родители_2020 – изтегли