88(4)1

Телефонни номера за взаимодействие при необходимост

116 111    „Национална телефонна линия за деца”

112   „Национална система за спешни повиквания”

044 62 57 25 и 044 62 50 83    Отдел „Закрила на детето”

044 611 020    РУО Сливен – И. Толева

 

Програми и проекти

Е-платформа ``Shkolo.bg``

Прием на ученици

Проект ``Подкрепа за успех``

Новини и събития

28.02.2019 - 31.08.2021

                      Училището работи по   http://44sou.eu/staging/wp-content/uploads/2019/07/logo.jpg

16.05.2019 - 31.08.2021

 Училището работи по

Пишете ни

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение