88(4)1

Училището в село Камен е основано през 1879 година.Тъй като в началото не е имало училищно помещение, занятията били водени в частна къща на мястото на която по-късно е била построена училищната сграда…

Програми и проекти

Е-платформа ``Shkolo.bg``

Прием на ученици

Проект ``Твоят час``

Новини и събития

15.04.2019

    Училищен плод                ОБЯВА На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 13 б, чл. 13 в и чл.13 г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения –Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ село Камен в раздел „ОБЯВИ“  са публикувани обяления за набиране на предложения.

15.04.2019

ФИНАЛНИ ИЗПИТИ по проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ“ – „Нов шанс за успех“ ще се проведат на 24.04.2019 г. от 10:00 часа в училището

15.10.2018

ОБЯВА

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ търси да назначи един брой обучител по проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ“ – „Нов шанс за успех“, който предстои да стартира. Изисквания за заемане на позицията:

 • Образование – висше „Начална педагогика“;
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“;
 • Квалификация по андрагогия;
 • Вид на трудовият договор по чл. 110 или чл. 111 от КТ;

Необходими документи за кандидатстване

 1. Заявление за назначаване до директора на училището;
 2. Актуална автобиография (CV);
 3. Копие на документ удостоверяващ завършено образование и квалификация (оригинал за справка)
 4. Мотивационно писмо;
 5. Документ за самоличност ( за справка )

При назначаване:

 1. Свидетелство за съдимост;
 2. Медицинско свидетелство.

Документи на кандидати ще се приемат от 16.10.2018 г. до 18.10.2018 г. вкл. до 16:00 часа в канцеларията на училището. Телефон за информация 045 399009. Лице за контакт Силвия Забунова – директор.

Пишете ни

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение