Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (GDPR)

ПЕТЪР ЦВЕТИЛОВ ПЕТРОВ – Длъжностно лице по защита на личните данни

Контакти:

тел. 0876873013

СИЛВИЯ МИХОВА ЗАБУНОВА – администратор на лични данни

Контакти:

тел. 0878815272