Учебна 2021/2022 година

Уважаеми ученици и родители, 

Във връзка с намаляването на заболеваемостта от Ковид – 19 на територията на област Сливен, Ви уведомяваме, че считано от 18.03.2022 г. /петък/ се преустановява тестването на учениците с бързи неинвазивни тестове за всички училища на територията на област Сливен.

Уважаеми ученици и родители, 

От 28.02.2022 г. обучението в училище продължава присъствено за всички ученици от I до VII клас с тестване с антигенни тестове веднъж седмично – в понеделник (или в първия учебен за седмицата ден).

Във връзка със заповед РД09-2199/04.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, учениците от прогимназиален етап преминават към обучение в електронна среда от разстояние на ротационен принцип в периода 07.02. – 18.02.2022 г. 

Заповед на МОН за ОРЕС – изтегли

Заповед на директора 07.02.2022 г.

Обучението в ОРЕС продължава на ротационен принцип и през периода 21.02. – 25.02.2022 г. за учениците от VI“а“ и  VI“б“ клас съгласно заповед РД09-2385/16.02.2022 г.  

Заповед на МОН за ОРЕС – изтегли

Заповед на директора 17.02.2022 г.

Във връзка със заповед № РД-09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката  в понеделник 15 ноември 2021 г. обучението ще се осъществява от растояние в електронна среда.

Заповед МОН – изтегли

Заповед_директор 15.11.21 – изтегли

Във връзка с писмо на началника на РУО-Сливен, след получена информация от директора на РЗИ – Сливен за достигане в община Сливен на 14-дневна заболеваемост над 750 души на 100 000 души население и на основание т.3 от Заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, Ви информираме, че за всички ученици от I до V II клас в училището за периода 02.11.2021 г. – 12.11.2021 г. обучението се организира от разстояние в електронната среда.

Обучението от разстояние в електронна среда ще се осъществява посредством електронна платформа Microsoft Teams.

Училището има готовност да осигури устройства /таблети и лаптопи/ за работа в електронна среда на учениците при необходимост.

Времеви график на учебните часове в периода 02.11 – 12.11.2021 г.

 Учебна 2020/2021 година

Заповед противоепидемични мерки 15.03. – 02.04.2021 г. – изтегли

Заповед на МОН – изтегли 

Заповед ОРЕС – изтегли

 Електронна платформа edu.mon.bg – вход

Учебна 2019/2020 година 

Предвид въведеното извънредното положение в Република България на 13.03.2020 г., учителите от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Камен,  приеха предизвикателството да обучават учениците си дистанционно. Учениците  работят с голямо старание и отговорност. На родителите, благодарим за оказаното доверие и подкрепа. През периода 13-16.04.2020г. ще олекотим програмата на учениците, като въвеждаме следния график по класове:

График Подготвителна група

График 1 клас

График 2 клас

График 3 клас

График 4a клас

График 4б клас

График 5-7 клас

График психолог

От 21.04.2020 г. ще продължим с изучаването на учебния материал, съгласно седмичното разписание на учебните занятия.

Заповед за утвърждаване на графици

Заповед електронно обучение

Заповед РД-09-746 от 08.04.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед РД-01-143 от 20.03.2020 г. на министъра на зравеопазването

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.