Електронната система за прием на ученици в първи клас

Заповед план-прием 2020/2021 – изтегли

Заповед комисия план-прием 2020-2021 – изтегли

График 2020/2021 г.

Първо класиране:

Обявяване на свободните места за първо класиране – до 26.05.2020 г. до 12:00 часа

Отваряне на електронната система за регистрация – на 26.05.2020 г. от 13:00 часа

Затваряне на системата – на 30.05.2020 г. до 23:59 часа

Обявяване на резултатите от първо класиране – 02.06.2020 г. до 15:00 часа

Записване на първокласниците / начална дата / – на  03.06.2020  г.

Крайна дата на записване – на 05.06.2020 г. до 17:00 часа.

Второ класиране:

       Обявяване на свободни места за II класиране – 08.06.2020 г. до 12.00 часа.

       Отваряне на електронната система за регистрация – 08.06.2020 г. от 13:00 часа

Затваряне на системата – на 12.06.2020 г. до 23:59 часа

Обявяване на резултатите от второ класиране – 15.06.2020 г. до 15:00 часа

Записване на първокласниците / начална дата / – на  16.06.2020  г.

Крайна дата на записване – на 18.06.2020 г. до 17:00 часа.

 Трето класиране:

       Обявяване на свободни места за III класиране – 19.06.2020 г. до 11.00 часа.

       Отваряне на електронната система за регистрация – 19.06.2020 г. от 13:00 часа

Затваряне на системата – на 22.06.2020 г. до 23:59 часа

Обявяване на резултатите от трето класиране – 24.06.2020 г. до 15:00 часа

Записване на първокласниците / начална дата / – на  25.06.2020 г.

Крайна дата на записване – на 30.06.2020 г. до 17:00 часа.

График на дейностите по  приема на ученици в V клас за 2020/2021 учебна година:

  1. Подаване на заявление по образец, придружено с копие на Акт за раждане – в срок до 15.06.2020 г.
  2. Първо класиране – 19.06.2020 г.
  3. Записване с удостоверение на преместване /за ученици, които не са се обучавали в училище/, характеристика на ученика – 22.06.2020 г. – 30.06.2020 г.

След 01.07.2020 г. – обявяване на свободните места.

Свободни места към 01.05.2020 г. за учебната 2019/2020 г.:

I клас – 11 места

V клас – 3 места

информацията за свободните места в I и V клас се обновява всеки месец