Свободни места към 01.10.2021 г. за учебната 2021/2022 г.:

I клас – няма свободни места

V клас – 10 места

информацията за свободните места в I и V клас се обновява всеки месец

График на дейностите за учебната 2021/2022 г.

Нов График – 1 клас 2021-2022 – изтегли

Електронната система за прием на ученици в първи клас

Заповед план-прием 2020/2021 – изтегли

Заповед комисия план-прием 2020-2021 – изтегли

График на дейностите по  приема на ученици в V клас за 2021/2022 учебна година:

  1. Подаване на заявление по образец, придружено с копие на Акт за раждане – в срок до 20.06.2021 г.
  2. Първо класиране – 30.06.2021 г.
  3. Записване с удостоверение на преместване /за ученици, които не са се обучавали в училище/, характеристика на ученика –01.07.2021 г. – 06.07.2021 г.

След 07.07.2021 г. – обявяване на свободните места.