Електронна система за прием на ученици в първи клас – ВХОД

Свободни места към 01.05.2023 г. за учебната 2022/2023 г.:

I клас – 1 място

V клас – 9 места

информацията за свободните места в I и V клас се обновява всеки месец

График на дейностите за учебната 2023/2024 г.

График – 1 клас 2023-2024 – изтегли

Заповед план-прием 2023-2024 г. – изтегли

График на дейностите по  приема на ученици в V клас за 2023/2024 учебна година:

  1. Подаване на заявление по образец, придружено с копие на Акт за раждане – в срок до 20.06.2023 г.
  2. Първо класиране – 30.06.2023 г.
  3. Записване с удостоверение на преместване /за ученици, които не са се обучавали в училище/, характеристика на ученика –01.07.2023 г. – 06.07.2023 г.

След 07.07.2023 г. – обявяване на свободните места.