Електронна система за прием на ученици в първи клас – ВХОД

Свободни места за учебната 2023/2024 г.:

I клас – 2 бр.

IV клас – 5 бр.

V клас – 12 бр.

VI клас – 11 бр.

VII клас – 8 бр.

информацията за свободните места се обновява на основание чл.104, ал.1 и ал.2 от Наредба 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

График на дейностите за учебната 2024/2025 г.

График на дейностите по прием в 1 клас 2024-2025 – изтегли

Заповед план прием 2024-2025 – изтегли

График на дейностите по  приема на ученици в V клас за 2024/2025 учебна година:

  1. Подаване на заявление по образец, придружено с копие на Акт за раждане – в срок до 20.06.2024 г.
  2. Първо класиране – 30.06.2024 г.
  3. Записване с удостоверение на преместване /за ученици, които не са се обучавали в училище/, характеристика на ученика –01.07.2024 г. – 05.07.2024 г.

След 08.07.2024 г. – обявяване на свободните места.