Електронната система за прием на ученици в първи клас

 

 График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г.

Първо класиране:

Обявяване на свободните места за първо класиране – до 27.05.2019 г. до 17:00 часа

Отваряне на електронната система за регистрация – на 28.05.2019 г. от 10:00 часа

Затваряне на системата – на 01.06.2019 г. до 23:59 часа

Обявяване на резултатите от първо класиране – 04.06.2019 г.

Записване на първокласниците / начална дата / – на  05.06.2019  г. от 9:00 часа

Крайна дата на записване – на 07.06.2019 г. до 17:00 часа.

 

Второ класиране:

       Обявяване на свободни места за II класиране – 11.06.2019 г. до 17.00 часа.

       Отваряне на електронната система за регистрация – 12.06.2019 г. от 10:00 часа

Затваряне на системата – на 14.06.2019 г. до 23:59 часа

Обявяване на резултатите от второ класиране – 17.06.2019 г.

Записване на първокласниците / начална дата / – на  18.06.2019  г. от 9:00 часа

Крайна дата на записване – на 20.06.2019 г. до 17:00 часа.

 

Трето класиране:

       Обявяване на свободни места за III класиране – 21.06.2019 г. до 17.00 часа.

       Отваряне на електронната система за регистрация – 22.06.2019 г. от 10:00 часа

Затваряне на системата – на 24.06.2019 г. до 23:59 часа

Обявяване на резултатите от трето класиране – 26.06.2019 г.

Записване на първокласниците / начална дата / – на  27.06.2019  г. от 9:00 часа

Крайна дата на записване – на 28.06.2019 г. до 17:00 часа.

 

График на дейностите по  приема на ученици в V клас за 2019/2020 учебна година:

  1. Подаване на заявление по образец, придружено с копие на Акт за раждане – в срок до 11.06.2019 г.
  2. Първо класиране – 17.06.2019 г.
  3. Записване с удостоверение на преместване /за ученици, които не са се обучавали в училище/, характеристика на ученика – 19.06.2019 г. – 28.06.2019 г.

След 01.07.2019 г. – обявяване на свободните места.

 

Заповед план-прием 2019/2020

Заповед комисия прием