Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (GDPR)

Вътрешни правила за водене на регистри – изтегли

Инструкция за защита на лични данни – изтегли

Регламент 2016/679  (GDPR) – изтегли

Закон за защита на лични данни_26_02_2019 – изтегли

ПЕТЪР ЦВЕТИЛОВ ПЕТРОВ – Длъжностно лице по защита на личните данни

Контакти: тел. 0876873013

СИЛВИЯ МИХОВА ЗАБУНОВА – администратор на лични данни

Контакти: тел. 0878815272