Директор

 Биология и химия

Магистър Клинична Биология

Магистър Компютърна бизнес информатика,

IV ПКС

Начален етап

Главен учител

 II клас

магистър НУП

IV ПКС

Подготвителн група

учител

магистър ПУНУП

V ПКС 

Начален етап

 учител

I клас

магистър НУП

Начален етап

учител  III клас

магистър НУП

Начален етап

старши учител 

IVа клас,

магистър НУП, III ПКС

Начален етап

учител IVб клас

бакалавър НУП, IV ПКС

Прогимназиален етап

старши учител

магистър Български език  и Руски език, V ПКС

Прогимназиален етап

старши учител

бакалавър  Английски език и Български език, V ПКС

Прогимназиален етап

старши учител

магистър История и География, III ПКС

Прогимназиален етап

учител

инженер  – Математика и информационни технологии

Прогимназиален етап

учител

треньор по футбол

Психолог

 бакалавър Психология

ЦДО начален етап

учител

бакалавър Туризъм

ЦДО начален етап

старши учител

бакалавър НУП, IV ПКС