АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

съгласно Наредбата за административното обслужване (РМС 704/05.10.2018)

1. Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства -/word doc/

Заявление дубликат – изтегли

заявление-дубликат pdf.

2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – /word doc/

Заявление валидиране – изтегли

заявление-валидиране pdf.

3. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование – /word doc/

4. Признаване от чужбина I – VI клас – /word doc/

Заявление 1-6 клас – изтегли

заявление-1-6-клас pdf.

5. Приемане и преместване на ученици – /word doc/

Заявление-записване – изтегли

заявление-записване-1 pdf.

6. Други

Заявление ЦДО – изтегли

заявление-ЦДО pdf.

Работно време на администрацията с граждани: всеки делничен ден от 8:30 часа до 16:00 часа

Контакти:

e-mail: info-2000141@edu.mon.bg

тел. 045 399009 – секретар

0878815272 – директор