п.к.8882, с. Камен, общ. Сливен, ул. „Панайот Илиев“ № 3

Телефон: 045 399 009

Имейл: [mailto email=“ou_kamen@abv.bg“ /]