Заповед за определяне състава на обществения съвет – изтегли

Членове:

  1. Радка Петкова Иванова (родител) – председател
  2. Донка Атанасова Димитрова (родител) – секретар
  3. Зинка Симеонова Веселинова (родител)
  4. Радка Марчева Николова (родител)
  5. Николай Иванов Панайотов (финансиращ орган)

Резервни членове:

  1. Румяна Василева (финансиращ орган)
  2. Любка Ненова Демирева (родител)
  3. Диана Дорева Стратева (родител)
  4. Динко Демирев Асенов (родител)
  5. Недялка Асенова Петрова (родител)