„Всеки ученик ще бъде отличник“

8 април Международен ден на ромите
8 април Международен ден на ромите