Свободни места към 01.05.2021 г. за учебната 2020/2021 г.:

I клас – 3 места

V клас – 4 места

информацията за свободните места в I и V клас се обновява всеки месец

График на дейностите за учебната 2021/2022 г.

График – 1 клас 2021-2022 – изтегли

Електронната система за прием на ученици в първи клас

Заповед план-прием 2020/2021 – изтегли

Заповед комисия план-прием 2020-2021 – изтегли

График на дейностите по  приема на ученици в V клас за 2020/2021 учебна година:

  1. Подаване на заявление по образец, придружено с копие на Акт за раждане – в срок до 15.06.2020 г.
  2. Първо класиране – 19.06.2020 г.
  3. Записване с удостоверение на преместване /за ученици, които не са се обучавали в училище/, характеристика на ученика – 22.06.2020 г. – 30.06.2020 г.

След 01.07.2020 г. – обявяване на свободните места.