Учебна 2020/2021 година

Заповед противоепидемични мерки 15.03. – 02.04.2021 г. – изтегли

Заповед на МОН – изтегли 

Заповед ОРЕС – изтегли

 Електронна платформа edu.mon.bg – вход

Учебна 2019/2020 година 

Предвид въведеното извънредното положение в Република България на 13.03.2020 г., учителите от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Камен,  приеха предизвикателството да обучават учениците си дистанционно. Учениците  работят с голямо старание и отговорност. На родителите, благодарим за оказаното доверие и подкрепа. През периода 13-16.04.2020г. ще олекотим програмата на учениците, като въвеждаме следния график по класове:

График Подготвителна група

График 1 клас

График 2 клас

График 3 клас

График 4a клас

График 4б клас

График 5-7 клас

График психолог

От 21.04.2020 г. ще продължим с изучаването на учебния материал, съгласно седмичното разписание на учебните занятия.

Заповед за утвърждаване на графици

Заповед електронно обучение

Заповед РД-09-746 от 08.04.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед РД-01-143 от 20.03.2020 г. на министъра на зравеопазването

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.