За връзка с нас

Директор: Силвия Забунова – тел. 0878815272

Заместник директор: Ангелина Цанева – тел. 0876688839

Завеждащ администрация: Генка Славова – тел. 045399009

Главен счетоводител: Калинка Георгиева – 0878685278

е-mail адрес на училището: info-2000141@edu.mon.bg

Адрес: общ. Сливен, с. Камен, п.к. 8882, ул. „Панайот Илиев“ № 4 

Полезни връзки

Министерство на образованието и науката – вход

Регионално управление на образованието – Сливен – вход

Община Сливен – вход