Към 15 септември за учебната 2023/2024 г. няма подадени заявления за обучение в СФО.

Заявление за записване в СФО – изтегли

Вътрешни правила за организиране на самостоятелна форма 2021/2022 – изтегли

Заповед_условия и ред_СФО 2021-2022 – изтегли

Заповед_график редовна сесия 2021-2022 – изтегли

Заповед_комисии редовна сесия 2021-2022 – изтегли

Изменение_заповед_комисии 2021-2022 – изтегли