Учебна 2023/2024 година

Вътрешни правила за организиране на СФО 2023-2024 – преглед

Заявление за записване в СФО – изтегли 

КОНСПЕКТ – изтегли

Заповед_поправителна сесия – изтегли

Заповед_редовна сесия – изтегли

График на изпитите от редовна сесия – октомври/ноември 2023 г.

Учебна 2022/2023 година – няма записани в СФО

Учебна 2021/2022 година

Вътрешни правила СФО 2021-2022 – изтегли

Заповед_условия и ред_СФО 2021-2022 – изтегли

Заповед_график редовна сесия 2021-2022 – изтегли

Заповед_комисии редовна сесия 2021-2022 – изтегли

Изменение_заповед_комисии 2021-2022 – изтегли