Клетва на първокласниците 11 май 2021 г.

11 май – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – виж презентацията