Директор

Бакалавър Биология и химия

Магистър Клинична Биология

Магистър Компютърна бизнес информатика,

IV ПКС

Начален етап

Главен учител

 II клас

магистър НУП

IV ПКС

Подготвителн група

учител

магистър ПУНУП

V ПКС 

Начален етап

 учител

I клас

магистър НУП

Начален етап

учител  III клас

магистър НУП

Начален етап

старши учител 

IVа клас,

магистър НУП, III ПКС

Начален етап

учител IVб клас

бакалавър НУП, V ПКС

Прогимназиален етап

старши учител

магистър Български език  и Руски език, V ПКС

Прогимназиален етап

старши учител

бакалавър  Английски език и Български език, V ПКС

Прогимназиален етап

старши учител

магистър История и География, III ПКС

Прогимназиален етап

учител

инженер  – Математика и информационни технологии

Прогимназиален етап

учител

треньор по футбол

Психолог

 бакалавър Психология

ЦДО начален етап

учител

бакалавър Туризъм

ЦДО начален етап

старши учител

бакалавър НУП, V ПКС