Финална изава на групите за занимания по интереси на 21.03.2018 г.https://sliveninfo.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE/ 

Правила за работа на съвета Твоя час – изтегли

Заповед за определяне състава на съвет Твоя час 2017 – изтегли

Заповед за определяне състава на съвет Твоя час 2016 – изтегли

Протокол № 1 pdf.

Протокол № 2 pdf.

Протокол № 3 pdf.

Протокол № 4 pdf.

Анкетна карта /Приложение №4/ – изтегли

Индивидуална образователна карта /Приложение №5/ – изтегли

 Групи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ за учебната 2017/2018 г.

             За занимания по интереси:

  1. „Моето пътешествие из Великобритания“
  2. „Работилница за малчугани“
  3. „Български фолклор – народни носии“
  4. „Аз рисувами мечтая“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  За преодоляване на обучителни трудности:
  5. Български език и литература
  6. Математика