Заповед за определяне на членовете на Обществения съвет

Членове:

  1. Теодора Захариева Великова – председател
  2. Руска Иванова Щилянова – секретар
  3. Богдан Щилиянов Георгиев
  4. Катерина Димитрова Йорданова
  5. Николай Иванов Панайотов

Резервни членове:

  1. Калинка Дончева Георгиева
  2. Емилия Георгиева Стойчева
  3. Събка Йорданова Илиева
  4. Йордан Ненов Демирев
  5. Величка Йорданова Георгиева