АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

съгласно Наредбата за административното обслужване (РМС 704/05.10.2018)

 

1. Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства -/word doc/

Заявление дубликат – изтегли

2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – /word doc/

Заявление валидиране – изтегли

3. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование – /word doc/

4. Признаване от чужбина I – VI клас – /word doc/

Заявление 1-6 клас – изтегли

5. Приемане и преместване на ученици – /word doc/

Заявление-записване – изтегли

6. Други

Заявление ЦДО – изтегли

Работно време на администрацията: всеки делничен ден от 8:30 часа до 17:00 часа

Контакти:

e-mail: ou_kamen@abv.bg

тел. 045 399009 – секретар

0878815272 – директор