Госпожа Мария Темелкова – учител в подготвителна група с присъдена грамота за принос и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст. Създадената от нея ситуация под формата на Камишибай театър и представена от децата в трета и четвърта възрастова група е публикувана в Сборник с доклади на издателство Изкуства