За връзка с нас

Директор: Силвия Забунова – тел. 0878815272

Завеждащ администрация: Г. Славова – тел. 045399009

Главен счетоводител: К. Георгиева – 0878685278

е-mail адрес на училището: ou_kamen@abv.bg

Адрес: с. Камен, п.к. 8882, ул. Панайот Илиев“ № 3

Полезни връзки

Министерство на образованието и науката – вход

Регионално управление на образованието – Сливен – вход

Община Сливен – вход