„Млади възрожденци“

 при ОУ Св. Св. „Кирил и Методий“ село Камен, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2021/2022 г.

Брой членове за тази учебна година: 7

Председател на клуба – Петър ****** Петров – старши учител 

П  Л  А  Н

за работата  на клуб „Млади възрожденци“ при Основно Училище „Кирил и Методий“ село Камен, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2021/2022 г.

      1.Тържествено отбелязване на  годишнината от обявяване на Независимостта на България. Създаване на организация по честването на празника от членовете на клуба.

  1. Изработване на коледна картичка по случай Освобождението на България.
  2. Изработване на табло по повод 149 години от смъртта на Апостола на свободата Васил Левски и създаване на организация в училището по честването от членовете на клуба.
  3. Участие в тържествата по случай патронният празник на училището – денят на светите братя Кирил и Методий на 11 май.
  4. Участие в тържествата по случай Денят на българската просвета и култура и славянската писменост на 24 май.
  5. Подпомагане на учениците от 1 клас при полагането на Клетва на първокласника и тържественото получаване на значките.
  6. Организиране на среща със съвременни писатели и поети.

КЛУБ „МЕГО”

Морал , Етика и Гражданско образование

 План за дейността на клуба за учебната 2021/2022 г.

ТЕМА СРОК
1 ,,Писани” и ,,неписани” закони. Какво знаем за тях? м. септември/2021 г.
2 Какво представляват ценностите? м. септември/2021 г.
3 Ценности, които си заслужава да следваме. м. октомври/2021 г.
4 Нуждаем ли се от правила? м. октомври/2021 г.
5. Какви са правилата  в моето  семейството? м. ноември/2021 г.
6. Какви са моите отговорности  в семейството? м. ноември/2021 г.
7. Любимите занимания с моето семейство? м. декември/2021 г.
8. Как трябва да се храним? м. декември/2021 г.
9. ,,Не на тютюнопушенето!” м. януари/2022 г.
10. Какви нагласи трябва да притежаваме за постигане на здравословен начин на живот? м. януари/2022 г.
11. Как да насърчим и защитим собственото здраве и здравето на другите? м. януари/2022 г.
12. Как да намалим влиянието на рисковите фактори за здравето в училище?  м. февруари/2022 г.
13. Опасности за децата в семейството. м. февруари/2022 г.
14. Как да се защитим от опасност? м. февруари/2022 г.
15. Как да се предпазим и защитим от насилие? м. март/2022 г.
16. Засаждане на овощна градина в училище. – Аз и моите родители. м. март/2022 г.
17. И аз живея тук. м. март/2022 г.
18. Какво трябва да знам за мястото, където живея. м. април/2022 г.
19. Традициите в нашия район и населено място. м. април/2022 г.
20. Природните забележителности на моя роден край. м. април/2022 г.
21. Аз и околната среда. м. май/2022 г.
22. Пикник в планината. м. май/2022 г.
23. Моето любимо място за игра. м. май/2022 г.
24. Работа в екип. м. юни/2022 г.
25. Какъв искам да стана? м. юни/2022 г.
26. Парите правят ли човек по-добър? м. юни/2022 г.