„Млади възрожденци“

 при ОУ Св. Св. „Кирил и Методий“ село Камен, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2023/2024 г.

Брой членове за тази учебна година: 10

Председател на клуба – Петър Петров – старши учител 

П  Л  А  Н

за дейността на клуб „Млади възрожденци“ при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Камен, общ. Сливен за учебната 2023- 2024 година 

Седмица посветена на делото на Апостола

 1. Тържествено отбелязване на 151 годишнината от обесването на Апостола. Създаване на организация по честването на празника от членовете на клуба ( м. февруари 2024 г.)
 2. Конкурс „Пиша вярно и красиво“ – стихотворения за Левски
 3. Животът и делото на Васил Иванов Кунчев – презентация ( м. февруари 2024 г.)
 4. Състезание между класовете за най-хубаво табло за Апостола на свободата Васил Левски ( м. февруари 2024 г.)
 5. Рецитал посветен на делото на Васил Левски ( м. февруари 2024 г.)
 6. Чета и разказвам за Левски ( м. февруари 2024 г.)

Други мероприятия

 1. Тържествено отбелязване на  годишнината от обявяване на Независимостта на България. Създаване на организация по честването на празника от членовете на клуба ( м. септември 2023 г.)
 2. Участие в тържествата по случай патронният празник на училището – денят на светите братя Кирил и Методий на 11 май ( м. май 2024 г.)
 3. Участие в тържествата по случай 24 май „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“ ( м. май 2024 г.)
 4. Подпомагане на учениците от 1 клас при полагането на Клетва на първокласника и тържественото получаване на значки ( м. май 2024 г.)
 5. Организиране на среща със съвременни писатели и поети.

 

 

КЛУБ „МЕГО”

Морал, Етика и Гражданско образование

 План за дейността на клуба за учебната 2023/2024 г.

        През учебната година членовете на клуба са избрали теми, по които ще работят. Някой от тях ще представят в час на класа на свои съученици. Ще изготвят табла и информационни материали и ще се включват в различни инициативи.

       Брой членове за учебната година: 13

       Председател: Илияна Черкезова-Михова, психолог

 

ТЕМА

СРОК

1

,,Писани” и ,,неписани” закони. Какво знаем за тях?

м. септември/2023 г.

2

Какво представляват ценностите?

м. септември/2023 г.

3

Ценности, които си заслужава да следваме.

м. октомври/2023 г.

4

Нуждаем ли се от правила?

м. октомври/2023 г.

5.

Какви са правилата  в моето  семейството?

м. ноември/2023 г.

6.

Какви са моите отговорности  в семейството?

м. ноември/2023 г.

7.

Любимите занимания с моето семейство?

м. декември/2023 г.

8.

Как трябва да се храним?

м. декември/2023 г.

9.

,,Не на тютюнопушенето!”

м. януари/2024 г.

11.

Как да насърчим и защитим собственото здраве и здравето на другите?

м. януари/2024 г.

12.

Как да намалим влиянието на рисковите фактори за здравето в училище?

 м. февруари/2024 г.

13.

Как да се защитим от опасност?

м. февруари/2024 г.

14.

Как да се предпазим и защитим от насилие?

м. март/2024 г.

15.

Засаждане на овощна градина в училище. – Аз и моите родители.

м. март/2024 г.

16.

Традициите в нашия район и населено място.

м. април/2024 г.

17.

Природните забележителности на моя роден край.

м. април/2024 г.

18.

Аз и околната среда.

м. май/2024 г.

19.

Пикник в планината.

м. май/2024 г.

20.

Работа в екип.

м. юни/2024 г.

21.

Какъв искам да стана?

м. юни/2024 г.