„Млади възрожденци“

 при ОУ Св. Св. „Кирил и Методий“ село Камен, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2022/2023 г.

Брой членове за тази учебна година: 7

Председател на клуба – Петър Петров – старши учител 

П  Л  А  Н

за дейността на клуб „Млади възрожденци“ при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Камен, общ. Сливен за учебната 2022- 2023 година по повод 150 години от смъртта на Апостола на свободата Васил Левски 

 1. Тържествено отбелязване на  годишнината от обявяване на Независимостта на България. Създаване на организация по честването на празника от членовете на клуба ( м. септември 2022 г.)
 2. Тържествено отбелязване на 150 годишнината от обесването на Апостола. Създаване на организация по честването на празника от членовете на клуба ( м. февруари 2023 г.)
 3. Участие в тържествата по случай патронният празник на училището – денят на светите братя Кирил и Методий на 11 май ( м. май 2023 г.)
 4. Участие в тържествата по случай 24 май „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“ ( м. май 2023 г.)
 5. Подпомагане на учениците от 1 клас при полагането на Клетва на първокласника и тържественото получаване на значки ( м. май 2023 г.)
 6. Организиране на среща със съвременни писатели и поети.
 7. Конкурс „Пиша вярно и красиво“ – стихотворения за Левски
 8. Животът и делото на Васил Иванов Кунчев – презентация ( м. февруари 2023 г.)
 9. Състезание между класовете за най-хубаво табло за Апостола на свободата Васил Левски ( м. февруари 2023 г.)
 10. Рецитал посветен на делото на Васил Левски ( м. февруари 2023 г.)
 11. Чета и разказвам за Левски ( м. февруари 2023 г.)