„Млади възрожденци“

С П И С Ъ К

на учениците – членове на клуб „Млади възрожденци“ при ОУ Св. Св. „Кирил и Методий“ село Камен, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2017/2018г.

  1. Зам. председател – Емануил Божидаров Рашков – 7 клас
  2. Секретар – Борис Димитров Демирев – 7 клас

Нови членове за тази учебна година са:

  1. Митко Божидаров Рашков – 7 клас
  2. Стоян Илиянов Стоянов – 6 клас
  3. Симеон Георгиев Петков – 6 клас
  4. Жечко Спасов Илиев – 5 клас
  5. Петко Йорданов Петков – 5 клас

Председател на клуба – Петър Цветилов Петров – старши учител по история и география

 

П  Л  А  Н

за работата  на клуб „Млади възрожденци“ при ОУ Св. Св. „Кирил и Методий“ село Камен, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2017/2018г.

 

I.Глобална тема: „Животът и делото на Васил Левски“

1. Изработване на табло по повод 145 години  от смъртта на Апостола на свободата Васил Левски и участие в тържествата в училище.

2. Отбелязване на 18 юли – 181 години от рождението на Левски.

 

II.Глобална тема: „Бележити дати в нашата история“

1.Тържествено отбелязване на 109 годишнината от обявяване на Независимостта на България

2.Участие в тържествата по случай 3 мат – Национален празник на България.

3.Участие в тържествата по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост.

4.Участие в тържествата по случай 2 юни – Ден на Ботев.

 

III. Глобална тема: „Участия в конкурси и мероприятия“

1.Изработване на коледна картичка по случай 140 години от Освобождението на България

2.Участие в срещи на клубовете „Млади възрожденци“ през учебната година.

 

 

КЛУБ „МЕГО”

Морал , Етика и Гражданско образование.

 

План за дейността

ТЕМА

1.

Кой съм аз?

2.

Моето име и нещата, които имам.

3.

Какъв съм бил и какъв ще стана.

4.

Ние си приличаме, ние сме различни.

5.

Мое, наше, общо – понятие за собственост.

6.

Заедно.

7.

Нуждаем ли се от правила.

8.

Жилище и дом.Моето любимо място вкъщи.

9.

Детска стая.

10.

Отговорности на детето в семейството.

11.

Как се храним.

12.

Опасности за децата в семейството.

13.

Как да се защитим от опасност.

14.

Как да се предпазим и защитим от насилие.

15.

Заедно с нашите семейства.

16.

Що е род?Житената питка.

17.

Разходка в историята на моя роден край- проучване в музей.

18.

Природните забележителности на моя роден край.

19.

Традициите в нашия район и населено място.

20

Гордея се с нашето фолклорно богатство.

21.

Драматизация.

22.

Какво трябва да знам за мястото, където живея.

23.

Моето любимо място за игра.

24.

Приказка с недовършен край.

25.

“Не на тютюнопушенето!”

26.

Аз и околната среда.

27.

Аз и парите.

28.

И аз живея тук.

29.

Какво мога да променя аз – изготвяне на проект.

30.

Представяне пред родителите.