Електронна платформа https://class.mon.bg/ – вход

Постановление 289/12.12.2018 г. изтегли

Училищна програма за ЗИ 2023-2024 – преглед

Групи за занимания по интереси 2023/2024 г.

1. Музикален театър „Скритите таланти“ с ръководител Мария Темелкова

Тематична област: Изкуства и култура, подобласт: Сценични и танцови изкуства

2. Клуб „В света на дигиталните умения“ с ръководител Екатерина Тодорова

Тематична област: Дигитална креативност, подобласт: Дигитални умения

3. Клуб „Грижа за Земята”с ръководител Соня Стоянова 

Тематична област: Природни науки, подобласт: Околна среда

4. Клуб „Езикова работилница“ с ръководител Миглена Димитрова

Тематична област: Технологии, подобласт: Езиков свят

5. Работилница за развитие на речта “Ние поетите” с ръководител Галина Тодорова

Тематична област: Технологии, подобласт: Езиков свят

6. Мажоретен състав „Приятелство“ с ръководител Анита Божкова

Тематична област: Изкуства и култура, подобласт: Сценични и танцови изкуства

7. Здравна работилница „ЗДРАВО ТЯЛО ЗНАЧИ ЗДРАВ ДУХ“ с ръководител Таня Икота

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот, подобласт: Хранене и здраве

Представителна изява на Клуб „В света на дигиталните умения“ с ръководител Екатерина Тодорова

Изява на Клуб „В света на дигиталните умения“– презентация

Училищна програма ЗИ 2022-2023 – изтегли

Групи за занимания по интереси 2022/2023 г.

1. Клуб „С четка и ръка да нарисуваме света„ с ръководител Мария Темелкова

Тематична област: Изкуства и култура, подобласт: Приложни изкуства

2. Клуб „Приятели на природата”с ръководител Соня Стоянова 

Тематична област: Природни науки, подобласт: Околна среда

3. Клуб ”Джон Атанасов” с ръководител Екатерина Тодорова

Тематична област: Дигитална креативност, подобласт: Дигитални умения

4. Клуб ”Архимед” с ръководител Екатерина Тодорова

Тематична област: Математика, подобласт: Приложна математика

5. Клуб „Обичам те, българска реч“ с ръководител Миглена Димитрова

Тематична област: Гражданско образование, подобласт: Институционални знания и култура

Училищна програма ЗИ 2021-2022 – изтегли

Групи за занимания по интереси 2021/2022 г. 

1. „Работилница за приказки и филми“ с ръководител Мария Темелкова

Тематична област: Изкуства и култура, подобласт: Сценични и танцови изкуства

2. Клуб „Ние еколозите“ с ръководител Соня Стоянова

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот, подобласт: Екология

3. Клуб по технологии „Тим Бърнарс Лий“ с ръководител Екатерина Тодорова

Тематична област: Дигитална креативност, подобласт: Дигитални умения

4. Клуб по математика „Рене Декард“ с ръководител Екатерина Тодорова

Тематична област: Математика, подобласт: Приложна математика

Училищна програма ЗИ 2020-2021 – изтегли

Групи за занимания по интереси 2020/2021 г.

1. Клуб „Здравна работилница“ с ръководител Мария Темелкова

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот, подобласт: Знания за здравето

2. Клуб „Природолюбител“ с ръководител Соня Стоянова

Тематична област: Природни науки, подобласт: Околна среда

Презентация за дейността на клуба – изтегли

3. Клуб „Бил Гейтс“ с ръководител Екатерина Тодорова

Тематична област: Дигитална креативност, подобласт: Дигитални умения

Презентация на клуб „Бил Гейтс“ – изтегли

4. Клуб „Питагор“ с ръководител Екатерина Тодорова

Тематична област: Математика, подобласт: Математическа логика

Презентация на клуба по математика – изтегли

Училищна програма за ЗИ 2019/2020- изтегли

Групи за Занимания по интереси 2019/2020 г.

1. Музикален театър с ръководител Мария Темелкова

Тематична област: Изкуства и култура, тематична подобласт: Изящни изкуства

2. Клуб по математика „Аз и математиката“ с ръководител Екатерина Тодорова

Тематична област: Математика, тематична подобласт: Математическа логика

3. Клуб по информационни технологии „Джон Атанасов“ с ръководител Екатерина Тодорова

Тематична област: Технологии, тематична подобласт: Техника и технологии

4. Занимателна химия – клуб „Любознайко“ с ръководител Соня Стоянова

Тематична област: Природни науки, тематична подобласт: Физически, химически и науки за земята

Групи за Занимания по интереси 2018/2019 г.

1. Музикално-танцова група „Дъга“ с ръководител Мария Темелкова

2. Клуб по математика – „В света на математиката с Архимед“ – ръководител Екатерина Тодорова

3. – ръководител Екатерина Тодорова

Презентация за работата на групата

4. – ръководител Соня Стоянова

Презентация за край на проект млад еколог