1. Музикално-танцова група „Дъга“ с ръководител Мария Темелкова

2. Клуб по математика – „В света на математиката с Архимед“ – ръководител Екатерина Тодорова

3. – ръководител Екатерина Тодорова

Презентация за работата на групата

4. – ръководител Соня Стоянова

Презентация за край на проект млад еколог