Електронна платформа https://class.mon.bg/ – вход

Постановление 289/12.12.2018 г. – изтегли

Училищна програма за занимания по интереси – изтегли

Групи за Занимания по интереси 2019/2020 г.

1. Музикален театър с ръководител Мария Темелкова

Тематична област: Изкуства и култура, тематична подобласт: Изящни изкуства

2. Клуб по математика „Аз и математиката“ с ръководител Екатерина Тодорова

Тематична област: Математика, тематична подобласт: Математическа логика

3. Клуб по информационни технологии „Джон Атанасов“ с ръководител Екатерина Тодорова

Тематична област: Технологии, тематична подобласт: Техника и технологии

4. Занимателна химия – клуб „Любознайко“ с ръководител Соня Стоянова

Тематична област: Природни науки, тематична подобласт: Физически, химически и науки за земята

Групи за Занимания по интереси 2018/2019 г.

1. Музикално-танцова група „Дъга“ с ръководител Мария Темелкова

2. Клуб по математика – „В света на математиката с Архимед“ – ръководител Екатерина Тодорова

3. – ръководител Екатерина Тодорова

Презентация за работата на групата

4. – ръководител Соня Стоянова

Презентация за край на проект млад еколог