Не е избран албум или албумът е изтрит.

Не е избран албум или албумът е изтрит.

Не е избран албум или албумът е изтрит.