БЮДЖЕТ 2024

Утвърден Бюджет 2024 – изтегли

отчет 01.01. – 31.03.2024 – изтегли

отчет 01.01. – 30.06.2024 – изтегли

БЮДЖЕТ 2023

Утвърден Бюджет 2023 – изтегли

отчет 01.01. – 31.03.2023 – изтегли

отчет 01.01. – 30.06.2023 – изтегли

отчет 01.01. – 30.09.2023 – изтегли

отчет 01.01. – 31.12.2023 – изтегли

БЮДЖЕТ 2022

Утвърден Бюджет 2022 – изтегли

отчет 01.01. – 31.03.2022 – изтегли

отчет 01.01. – 30.06.2022 – изтегли

отчет 01.01. – 30.09.2022 – изтегли

отчет 01.01. – 31.12.2022 – изтегли

БЮДЖЕТ 2021

Утвърден Бюджет 2021 – изтегли

отчет 01.01. – 31.03.2021 – изтегли

отчет 01.01. – 30.06.2021 – изтегли

отчет 01.01. – 30.09.2021 – изтегли

отчет 01.01. – 31.12.2021 – изтегли

БЮДЖЕТ 2020

Утвърден Бюджет 2020 – изтегли

отчет 01.01. – 31.03.2020 – изтегли

oтчет 01.01. – 30.06.2020 – изтегли

отчет 01.01. – 30.09.2020 – изтегли

отчет 01.01. – 31.12.2020 – изтегли

БЮДЖЕТ 2019

Утвърден Бюджет 2019 – изтегли

отчет 01.01. – 31.03.2019 – изтегли

отчет 01.01. – 30.06.2019 – изтегли

отчет 01.01. – 30.09.2019 – изтегли

отчет 01.01. – 31.12.2019 – изтегли