Вътрешни правила за представително и работно облекло – изтегли

Вътрешни правила за работна заплата – изтегли

Правила за определяне на работните заплати на директорите 2020 г. – изтегли

Заповед за изменение на правила_директори – изтегли

БЮДЖЕТ 2021

БЮДЖЕТ 2020

Утвърден Бюджет 2020 – изтегли

отчет 1-во тримесечие 2020 – изтегли

oтчет 2-ро тримесечие 2020 – изтегли

отчет 3-то тримесечие 2020 – изтегли

отчет 4-то тримесечие 2020 – изтегли

БЮДЖЕТ 2019

Утвърден Бюджет 2019 – изтегли

отчет 1-во тримесечие 2019 – изтегли

отчет 2-ро тримесечие 2019 – изтегли

отчет 3-то тримесечие 2019 – изтегли

отчет 4-то тримесечие 2019 – изтегли

годишен отчет 2019 – изтегли