ВППРО – календарна 2019

Вътрешни правила работна заплата в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Правила за определяне на работната заплата на директор 2019

Заповед за изменение на правила 2019

БЮДЖЕТ 2019

Утвърден Бюджет 2019

отчет 1-во тримесечие 2019

отчет 2-ро тримесечие 2019

отчет 3-то тримесечие 2019