Заповед бдп – РД-09-156/27.01.2023 г. – изтегли

Закон за движение по пътищата чл._80a_

Мерки за безопасност при зимни условия – вход

Материали по БДП – изтегли

Концепция за възпитанието и обучението по БДП – изтегли

Стратегия на МОН 2011-2020 – изтегли

Секторна стратегия БДП 2021-2030 – изтегли

Най-добри практики в БДП – изтегли

Пътни знаци – изтегли

Министерство на образованието и науката – вход

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – 29.06.2024 г.